Organisation

DTU Bioinformatik er organiseret i syv videnskabelige forskningsgrupper og en central administration, forskningsgrupperne repræsenterer områder med store samfunds- og erhvervsmæssige potentialer. 

 
Læs mere om sektionerne og forskningsgruppernes områder under Forskning.

 

Kontakt

Rasmus Larsen
Prorektor
Rektoratet
45 25 10 10
https://www.bioinformatics.dtu.dk/danish/ominstituttet/organization1
20 SEPTEMBER 2019