Om DTU Bioinformatik

Bioinformatik er et tværfagligt forskningsfelt som tager udgangspunkt i biologien og beskæftiger sig med at analysere store mængder af biologiske data. Det kan være data, der dækker alt fra individuelle molekyler, celler og organer til hele organismer. Bioinformatik handler om at beskrive biologiske sammenhænge ved hjælp af computere, som er en stor del af forskningen.

Mængden af tilgængelige biologiske data vokser i et hurtigere tempo end metoder og computerkraft kan følge med. Der er derfor et kæmpe behov for dygtige bioinformatikere både til industrien og til den akademiske verden, og dette vil kun stige i de kommende år, da mere og mere biologisk forskning afhænger af computerbaserede beregningsmetoder og nye smarte værktøjer til at analysere alle disse data. Det er netop denne opgave, som Institut for Bio- og Sundhedsinformatik er sat i verden for at løse.

Mission

På DTU Bioinformatik vil vi udvikle intelligente sundheds- og biotekinformatik-, computational-, kvantitative- og system genomics-strategier og kunstige intelligenssystemer, der udnytter store omics-, sundheds- og miljødata og forudgående biologisk forståelse for herigennem at udvide biologisk viden og fremme innovation i morgendagens biotek og biomedicinsk industri inden for dyre-, vand-, plante- og humanvidenskab.

Vision

At være et stærkt nationalt institut med stor ekspertise inden for forskning og uddannelse og en stærk faglig samarbejdspartner for den industrielle og offentlige sektor, når det gælder: sundhed og biotekinformatik, computational-, kvantitativ- og systemgenomik, kunstig intelligens, medicin og life science generelt.

Forskningsområder

Vi får stadig adgang til flere sundhedsvidenskabelige data. Forskningen ved DTU Bioinformatik fokuserer på at oversætte denne rigdom af sundhedsvidenskabelige data til viden, der kan skabe bedre sundhed for både mennesker og dyr. Vi arbejder også med at udvikle løsninger på problemer med bioteknologisk og industriel interesse.

Vi forsker, underviser, rådgiver og skaber nye løsninger inden for områderne life science og sundhedsvidenskab med udgangspunkt i følgende kerneområder:

- Sundhed og genominformatik
- Biotekinformatik og epidemiologi
- Kvantitativ genetik og systembiologi
- Kunstig intelligens og maskinindlæring.

Vi bidrager med forskning og viden, som førere til løsninger inden for:

- Personlig, præcisions- og prædiktiv medicin
- Menneskers og dyrs helbred - OneHealth
- Supercomputing løsninger til Big (Omics) data.


Fra center til institut

DTU Bioinformatik bygger på den forskning, som oprindeligt startede i Center for Biologisk Sequence Analysis (CBS), som i mange år repræsenterede en af de største tværfaglige grundforskningsgrupper inden for bioinformatik og systembiologi i den akademiske verden i Europa. Centret, der oprindeligt blev dannet i 1993, beviste gennem de sidste to årtier den store betydning af dette forskningsområde.

Det succesfulde center blev omdannet til en egentlig afdeling ved Danmarks Tekniske Universitet i 2016, da behovet for at uddanne dygtige bioinformatikere og forskning i nye værktøjer til at analysere biologiske data fortsat stiger.

I dag er Bio- og Sundhedsinformatik en vigtig hjørnesten i universitets strategiske udvikling af life science forskning.

Interim Head of Department

Rasmus Larsen
Prorektor
Rektoratet
45 25 10 10
https://www.bioinformatics.dtu.dk/danish/ominstituttet
20 SEPTEMBER 2019