Organisation

DTU Bioinformatik er organiseret i tre videnskabelige forskningssektioner, som repræsenterer områder med store samfunds- og erhvervsmæssige potentialer.

De tre forskningssektioner udgøres af syv forskellige forskningsgrupper og en central administration.

Læs mere om sektionerne og forskningsgruppernes områder under Forskning.

 

http://www.bioinformatics.dtu.dk/ominstituttet/organization
16 DECEMBER 2017